‘Memanfaatkan’ Malaikat

Kalau kamu mau anak-anakmu jadi baik dan sholeh, doakan anak-anak orang lain supaya menjadi baik dan sholeh.

Kalau kamu mau istri-istrimu jadi sholehah, doakan istri-istri orang lain supaya jadi sholehah.

Kalau kamu mau bapak dan ibumu diridhoi Allah, doakan bapak dan ibu orang lain supaya diridhoi Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

“Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajabah (pasti dikabulkan). Di dekat kepalanya ada malaikat yang diberi tugas. Setiap ia berdoa untuk saudaranya, malaikat itu berkata: Aamiin.. dan semoga kamu juga mendapatkannya.” (HR. Muslim)

PELAJARAN

Kita diajari untuk tidak egois dalam berdoa. Kalau meminta kebaikan, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi bagikanlah kepada orang lain. Bahkan, mendoakan orang lain lebih diutamakan, mengapa? Sebab, boleh jadi doa kita belum dikabulkan karena dosa-dosa kita, sedangkan doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah karena malaikat tidak pernah bermaksiat.

Jadi, berdoalah dengan memanfaatkan ‘jasa’ malaikat yang tidak pernah berbuat dosa itu.

Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *