KEUTAMAAN MENGINGAT MATI

Imam Qurthubi menyebutkan dalam At-Tadzkiroh mengenai perkataan Ad-Daqoq mengenai keutamaan seseorang yang banyak mengingat mati:

1- menyegerakan taubat
2- hati yang qona’ah (selalu merasa cukup)
3- semangat dalam ibadah

Sedangkan kebalikannya adalah orang yang melupakan kematian,
maka ia terkena hukuman:
1- menunda-nunda taubat
2- tidak mau ridho dan merasa cukup terhadap apa yang Allah beri
3- bermalas-malasan dalam ibadah.

wallahu a’lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *