Jawaban yang telak

“Hati-hati Nak!” ujar Abu Hanifah pada seorang anak yang berlari dan terjatuh. “Jatuhku ini sembuhnya cepat wahai Syaikh,” sahut si anak, “tapi kalau kau yang tergelincir, ummat akan tersesat!”

“Aku takut atas amanah ini!” ujar Umar ibn Abdul Aziz setelah diangkat menjadi Khalifah. “Yang kami takutkan justru kalau kamui tidak takut!” sahut Imam Asy-Sya’bi.

“Di mana Abu Bakr dan Umar kehidupan makmur dan sentosa, mengapa di masamu banyak fitnah dan sengketa?” hardik seorang khawarij. Maka Ali pun menyahut, “Sebab di masa Abu Bakr dan Umar rakyatnya seperti aku, sedangkan di masaku rakyatnya seperti kamu.”

“Apa hikmah diciptakannya lalat?” tanya al-Walid ibn Abdil Malik yang sewenang-wenang dalam mengemban kekhalifahan. “Untuk menghinakan para penguasa yang sombong!” sahut Thawus ibn Kaisan al-Yamani.

(Ust. Salim A. Fillah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *