Allah Swt. memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Allah memberikan ujian untuk menunjukkan siapakah di antara hamba-Nya yang paling baik amalnya. Kehidupan dunia merupakan ladang amal.

“Allah yang menciptakan mati dan hi­dup, untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mulk [67]: 2)

*Ust. Aam Amiruddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *